Friday, 12 May

11
May

Friday, 12 May

MVMNT Fitness – GPP

EMOM 12: RPE 8: (No Measure)

1) 6 Burpee Box Jump Over

2) 8 DB Thruster

3) 10/8cal Bike

EMOM 9: RPE 8: (No Measure)

1) 8 Burpee Box Jump Over

2) 10 DB Thruster

3) 13/10cal Bike

EMOM 3: RPE 9: (No Measure)

1) 10 Burpee Box Jump Over

2) 12 DB Thruster

3) 16/12cal Bike